Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία εκτελεί καθημερινούς ελέγχους προϊόντων, τόσο στις περιοχές της συγκομιδής όσο και στην γραμμή παραγωγής και φροντίζει για την τήρηση της ασφάλειας σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης.

Με την εφαρμογή κατάλληλων μεθοδολογιών, κατέστει δυνατή η απόκτηση των παρακάτω πιστοποιήσεων:

  • EN ISO 22000:2005
  • GLOBALG.A.P. IFA
  • GRASP ADD ON
  • SMETA

  • BRC

  • GS1

  • NURTURE MODULE

Είναι αξιόλογο να σημειωθεί ότι η “Alfa-Vita” Πατίκας Α. – Χάτσιος Β. Ο.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρίες στον ελληνικό χώρο που ενσωμάτωσε στη λειτουργία της πρότυπα κοινωνικής ευθύνης.

GLN5214000903000